پس از سفارش سیستم و پرداخت هزینه اطلاعات تکمیلی سفارش به ایمیل شما ارسال خواهد شد که با توجه توضیحات داده شده در ایمیل ارسالی می توانید به سیستم دسترسی داشته باشید.
برای بدست آوردن طول و عرض جغرافیای آدرس مدرسه خود ابتدا اینجا کلیک کنید و آدرس خود را به همراه نام استان و شهر وارد کنید؛ سپس اعداد بدست آمده (Latitude: طول جغرافیایی, Longitude: عرض جغرافیایی) را در فرم سفارش وارد کنید.
با جستجوی نام مدرسه مورد نظر در صفحه مشتریان می توانید کد مدرسه مورد نظر را بدست آورید.
در صورت پرداخت هزینه سفارش سیستم و بروز خطا در هنگام راه اندازی سیستم اگر تا 72 ساعت بعد پول به حساب شما بازنگشت از قسمت تماس با ما اطلاعات دقیق پرداخت و کد تراکنش بانکی خود را برای ما ارسال کنید.