مدرسه ابری


مدرسه ابری یک سرویس نرم افزار ابری (SaaS) از خانواده وب 2٫0 است که بر روی سرویس بستر ابری (PaaS) استقرار یافته و بر روی سرویس زیرساخت ابری (IaaS) که یک سرور اختصاصی مجازی (VPS) است؛ اجرا شده و 50 خدمت مدیریتی مدارس را بصورت یکپارچه در 4 سطح دسترسی ارائه می کند.

حقوق


با استناد به ماده 1 قانون "قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای" مصوب 1379/10/4 مجلس شورای اسلامی؛ حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است؛ بنابراین تمامی حقوق مادی و معنوی نرم افزار "مدرسه ابری - سیستم یکپارچه مدیریت مدارس" با استناد به مستندات و گواهینامه های نرم افزار، با مالکیت 100% متعلق به تهیه کننده، مالک و پدیدآورنده حقیقی "مهرداد مهرعلیان" می باشد؛ و تحت برند شرکت سهامی ادویک به عنوان سازنده سیستم به فروش می رسد.

كنترل كيفيت


برای تست سيستم از روش های تست واحد، تست سرويس، تست واسط كاربری و نهايتاً تست يكپارچگی استفاده شده است؛ همچنين سيستم تحت تست های آلفا و بتا قرار گرفته است.

منطق و الگوريتم های متمايز


در پياده سازی اين سيستم از نقشه راه مدارس هوشمند (نسخه 1) وزارت آموزش و پرورش استفاده شده است؛ بنابراين روال ها و فرايندهای پياده سازی شده همگی بر مبنای استانداردهای آن نقشه راه تهيه شده است؛ مسلماً به منظور پياده سازی و تأمين نيازمندی های عملكردی و غير عملكردی سيستم از روش ها، الگوريتم ها، توابع كتابخانه ای آماده و سفارشی، فناوری های نوين و پيشرفته و بسياری موارد ديگر بهره گرفته شده است؛ اما به دليل تنوع و گستردگی حيطه نرم افزار نمی توان به طور مثال از منطق يا الگوريتمی خاص به عنوان منطق يا الگوريتم غالب در نرم افزار نام برد.

پشتیبانی


اطلاعات سيستم مشتريان نيز قابليت تهيه نسخه پشتيبان را دارد كه مدیر سیستم بايد در مقاطع زمانی مشخص از اطلاعات سیستم نسخه ای تهيه کند تا در صورت از دست رفتن احتمالی اطلاعات، فايل پشتيبان را جايگزين اطلاعات از دست رفته كند؛ همچنين پشتيبانی فنی نرم افزار نيز مستقيماً بر عهده ما بوده و مشتريان می توانند برای دريافت پاسخ مشكلات درون سيستمی خود:
1. از بخش پشتیبانی درخواست خود را ارسال کنند و پاسخ درخواست خود را از طریق ایمیل دریافت کنند.
2. به انجمن پرسش و پاسخ مراجعه كرده و سوالات خود را مطرح كنند.

به روز رسانی


عملكرد نرم افزار در مقاطع زمانی مشخص به طور مكرر مورد بررسی كارشناسان ما قرار می گيرد و در صورت نياز به تغيير در منبع كد نرم افزار (اضافه شدن سرويس جديد يا تغيير در سرويس های فعلی)، كلاس های جديد به نرم افزار اضافه شده و فايل های جديد تنها بر روی بستر نرم افزار جايگزين خواهند شد؛ از آنجا كه کاربران جهت اجرای برنامه تنها از مرورگر وب استفاده می كنند و به هيچ نرم افزار ديگری نياز ندارند؛ بنابراين به هيچ وجه درگير به روز رسانی نرم افزار نخواهند شد.